Op regelmatige basis zullen publicaties verschijnen over de stand van zaken en nieuwe bevindingen van het onderzoek. Op deze manier is het de bedoeling om de kennis beschikbaar te stellen voor de brede groep van gebruikers waaronder architecten, aannemers, expertisebureau’s en fabrikanten. Alle publicaties kunnen steeds op deze pagina teruggevonden worden. Verder zullen hier ook verslagen van bijeenkomsten van de gebruikersgroep of informatie over events te vinden zijn.

Heeft u vragen of interesse om deel te nemen aan het onderzoek, een vergadering of uw ideeën uit te wisselen? Neem dan graag met ons contact op.